Întâmpinarea Domnului

Întâmpinarea Domnului

Bucură-te, Ceea ce eşti Plină de har, Născătoare de Dumnezeu Fecioară; că din tine a Răsărit Soarele dreptăţii, Hristos Dumnezeul nostru, luminând pe cei dintru întuneric. Veseleşte-te şi tu, bătrânule drepte, cel ce ai primit în braţe pe Izbăvitorul sufletelor noastre, Cel Ce ne-a dăruit nouă şi Învierea.

Sfânta lumină de la Ierusalim

Sfânta lumină de la Ierusalim

Despre Lumina Sfântă de la Ierusalim